NEW!

CD/SACD播放機

Chord BLU MK. 2 CD Player

NT$398,000 結帳時有優惠

DAC 數位類比轉換器

CHORD DAVE DAC

NT$428,000
新上架!

DAC 數位類比轉換器

Chord Hugo 2 行動DAC/耳擴一體機

NT$69,800 結帳時有優惠

DAC 數位類比轉換器

CHORD Mojo 行動DAC/耳擴一體機

NT$16,800